TTJKSI

Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam

P-ISSN: 2528-732X
E-ISSN: 2684-6926

TSAQOFAH & TARIKH: JURNAL KEBUDAYAAN DAN SEJARAH ISLAM adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Bengkulu dua kali dalam setahun setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal ini menerbitkan artikel dengan fokus dua bidang keilmuan yaitu kebudayaan Islam dan sejarah Islam di dunia dan khususnya di Indonesia. Kajian kebudayaan Islam mencakup ide, sistem sosial dan benda. Kajian keilmuan dalam sejarah sejarah Islam seperti filsafat, teori dan metodelogi, historiografi. Tema-tema penelitian sejarah seperti sejarah politik, sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah lisan, sejarah intelektual, sejarah kota, sejarah wanita, sejarah kebudayaan, sejarah kuantitatif, biografi, sejarah mentalitas, sejarah pedesaan, sejarah agraria, sejarah demografi, sejarah etnis, sejarah keluarga, sejarah pendidikan dan lain-lain.

Setiap naskah yang dikirimkan ditulis berdasarkan author guidelines dan disaring oleh peer reviewer menggunakan double blind review.


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6, No 1 (2021): JUNI

Table of Contents

Articles

Karsiwan Karsiwan, Lisa Retno Sari, Lisa Retno Sari
PDF
1-16
Depi kurniati
PDF
17-30
Lutfiah Ayundasari, Muh. Farrel Islam
PDF
31-40
Fatkhatul Mar'ah, Kholid Mawardi, Adi Purnomo
PDF
41-50
Tri Wibowo
PDF
51-62
Nainunis Aulia Izza
PDF
63-68
Idwal Idwal, Rohimin Rohimin, Syukraini Ahmad, Suhilman Mustofa
PDF
69-84
Syahrul Rahmat, Rajabbul Amin, Rista Dilfa Riana, sumiyati sumiyati
PDF
85-97